Registrační značka (RZ) – JAWA Pionýr – vydání nové RZ

Registrační značka (RZ) – JAWA Pionýr – vydání nové RZ
Registrační značka (RZ) – JAWA Pionýr – vydání nové RZ
 
Žádost:
 „Jsem majitelem malého motocyklu Jawa Pionýr, který má ještě starou registrační značku (SPZ) přidělenou v roce 1980. Na nejbližším obecním úřadě v obci s rozšířenou působností mi bylo sděleno, že při provedení jakékoliv změny v registru silničních vozidel u tohoto motocyklu dostanu novou registrační značku. Zajímalo by mne, zda je toto tvrzení správné a z jakých předpisů vychází, neboť mám informace, že na některých úřadech  při změnách v registru i přepisech malých motocyklů s obsahem válců do 50 ccm ponechávají původní starou SPZ. Nebo je možné, že ani jeden z popsaných rozdílných přístupů není v rozporu s platnými předpisy?“
 
Odpověď:
Nařízením policejního prezídia bylo v období 1995 – 1998 stanoveno provedení výměny atypických ručně psaných tabulek registračních značek na malé motocykly za nové tabulky registračních značek s prolisovanými znaky. Zároveň bylo stanoveno i provedení výměny průkazů k těmto malým motocyklům za nové Technické průkazy a Osvědčení o registraci vozidla. U malých motocyklů, u kterých k této výměně nedošlo, se provádí výměna ručně psané tabulky registrační značky při provedení jakékoli změny údajů v registru silničních vozidel.
 
Tyto ručně psané tabulky registrační značky nesplňují požadavky – vzhledem k ručně psaným znakům – na čitelnost, a jsou proto v rozporu s § 32 odst. 2 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění, neboť : „Tabulka s registrační značkou, s výjimkou registrační značky pro mopedy, má být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů.“ Je proto nutné tuto obtížněji čitelnou tabulku registrační značky vyměnit za novou. (I s přihlédnutím k platné právní úpravě podle § 125c odst. 1 písmeno a) bod 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.“) Vzhledem k rozdílnému formátu tabulky registrační značky není možné takovou tabulku vyrobit podle §7d odst. 1 písm. b) zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyměňuje se tedy za novou registrační značku stanovenou vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění.
 
Informace byla poskytnuta 26. 6. 2020
 
 

Položek celkem: 0