Registrační značka elektrického vozidla – platnost, oprávnění, výhody

Registrační značka elektrického vozidla – platnost, oprávnění, výhody
12.11.2018 15:39:44Poskytnuté informace

Od 1. 4. 2019 nabývá účinnosti část zákona č. 193/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 193/2018 Sb.“). V rámci těchto změn uvedeného zákona, začnou od výše uvedeného data platit rovněž ustanovení, řešící problematiku registrační značky elektrického vozidla, na kterou se ptáte ve Vaší žádosti.

 

Otázka vozidel majících nárok na přidělení registrační značky elektrického vozidla je řešena v § 7b zákona č. 193/2018 Sb., kde se za odstavec 5 vkládá nový odstavec č. 6, který zní:

(6) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny „EL“ následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen „registrační značka elektrického vozidla“), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík

1. výlučně, nebo

2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

 

Určitý (vyhrazený) jízdní pruh lze vyhradit pro určitou skupinu vozidel, tedy např. pro vozidla vybavená registrační značkou začínající písmeny „EL“, dle § 14 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“). O stanovení takového vyhrazeného pruhu však rozhodují příslušné správní orgány dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., tato výhoda tedy nevyplývá přímo z tohoto zákona.

Podobně možnost parkování zdarma v rezidentních zónách je na rozhodnutí příslušných orgánů měst.

Ve stádiu přípravy, resp. součástí návrhu novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je zavedení tzv. elektronické viněty (elektronický výběr dálniční známky). Pro elektrická vozidla (dle výše uvedené zákonné definice) je v této souvislosti navrženo  osvobození z placení dálniční známky. Kdy bude tento návrh přijat záleží na délce legislativního procesu v Parlamentu ČR.

 

Registrační značka elektrického vozidla bude mít mezinárodní platnost.

 

Žádná reklama, natož klamná, v uvedené věci nebyla Ministerstvem dopravy realizována, tudíž za ni nebylo placeno a proto ani nelze za věc, která nenastala, nikoho volat k jakékoli odpovědnosti. Ministerstvu dopravy není známo, že by šířilo nepravdivé informace.

 Zpět na výpis článků