Registrační značky (RZ) – ochranný prvek

Registrační značky (RZ) – ochranný prvek
Registrační značky (RZ) – ochranný prvek
Žadatel požadoval poskytnutí konkrétních informací vztahujících se k registračním značkám, resp. k ochrannému prvku.
Dne 6. 2. 2020  byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 
 

Položek celkem: 0