Reklamní zařízení

Reklamní zařízení
Reklamní zařízení
Žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci konkrétních  reklamních zařízení (na určitém pozemku č. parc., v určitém k. ú., v určitém silničním pásmu dálnice, v určitém směru, přibližného staničení  a GPS).
 
Dne 27. 06. 2019 a dne 09. 07. 2019   byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci

Položek celkem: 0