Reklamní zařízení – (RZ)

Reklamní zařízení – (RZ)
Reklamní zařízení – (RZ)
Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se ke konkrétním 10 reklamním zařízením umístěných na různých úsecích dálnic.
Dne 9. 9. 2019 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Položek celkem: 0