Reklamní zařízení – odstraňování

Reklamní zařízení – odstraňování

Žádost:

Žadatel požádal o konkrétní informace týkající se odstraňování reklamních zařízení z ochranných pásem dálnic.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli plně vyhovělo a informace na základě podkladů věcně příslušného Odboru pozemních komunikací poskytlo dne 24. 7. 2019.
 
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci).
 

 

Položek celkem: 0