Reklamní zařízení

Reklamní zařízení
15.12.2020 11:04:16Poskytnuté informace
Reklamní zařízení
 
Žádost:
žadatel požádal o sdělení informací vztahující se ke konkrétním stavbám pro reklamu, resp. sdělení, zda stavby jsou legální, a pokud ano, tak na základě jakého povolení, a pokud ne, tak kdy budou odstraněny

 Odpověď:
Ministerstvo dopravy prostřednictvím věcně příslušného Odboru pozemních komunikací žádost prověřilo. Konstatuje, že uvedená reklamní zařízení a jejich legálnost dosud neposuzovalo. Nebyly provedeny žádné úkony týkající se Vámi uvedených reklamních zařízení. Toto však úzce souvisí se zákonným postupem, jakým se odstraňování řeší.

Pro vysvětlení problematiky procesu odstraňování nelegálních reklamních zařízení, která se nacházejí v ochranném pásmu dálnic:

Ministerstvo dopravy řeší jednotlivá reklamní zařízení v blízkosti dálnic. Majitelé reklamních zařízení měli od 1.září 2017 podle zákona o pozemních komunikacích 5 pracovních dnů na odstranění nezákonně umístěných reklamních zařízení. Tato lhůta uplynula 7. září 2017. Po tomto termínu Ředitelství silnic a dálnic ČR monitoruje výskyt reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu dálnic a silnic I. třídy. Podklady jsou postupně předávány silničnímu správnímu úřadu, což jsou u dálnic Ministerstvo dopravy a u silnic I. třídy jednotlivé kraje. Silniční správní úřad následně vyzve majitele k odstranění nelegálního reklamního zařízení, ten pak musí nejpozději do 5 dnů reklamní zařízení odstranit. Pokud tak neučiní, silniční správní úřad reklamu následně zakryje a  zajistí odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady vlastníka. Z toho tedy vyplývá, že, se jedná o dlouhotrvající proces, kdy jsou postupně zjišťovány a po výzvě demontovány nezákonně umístněná reklamní zařízení (pokud tak neučiní vlastník sám). Ministerstvo dopravy tedy nemá seznam, podle kterého by jeho podřízená organizace kontrolovala jednotlivá reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu dálnic, ale naopak podřízená organizace postupně sbírá data o reálném stavu, která předává jako podnět. Jedná se o jednotlivé podněty, které jsou postupně řešeny a vyřizovány.
 
Informace byla poskytnuta 20.11.2020


Zpět na výpis článků