Reklamní zařízení (RZ)

Reklamní zařízení (RZ)
Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se ke konkrétní reklamním zařízením.
Dne 16. 08. 2019  byly žadateli v předmětné věci  informace poskytnuty.  V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 

Položek celkem: 0