Reklamní zařízení (RZ) na mostech přes dálnici D  11  (2)

Reklamní zařízení (RZ) na mostech přes dálnici D  11  (2)
26.08.2021 14:59:57Poskytnuté informace
Reklamní zařízení (RZ) na mostech přes dálnici D  11  (2)
 
Žádost:
Navazující žádost o informace týkající se reklamních zařízení na dvou mostech přes dálnici D11 (umístění na přibližně 28 km směr z Hradce Králové do Prahy: D11-027.2 - most komunikace číslo 334: reklama na okna, dveře, D11- přibližně 28 km - most komunikace číslo 3309: reklama na Casino Merkur). Konkrétně požaduje žadatel – cit.:
„A: zda již  byly obě ilegální reklamy z mostu odstraněny a pokud ne,
B: kdy odstraněny budou.“
 
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného odboru a sděluje Vám k jednotlivým bodům následující.
 
Ad A) – Vámi uvedená reklamní zařízení nebyla dosud odstraněna.
Ad B) – Tento bod Ministerstvo dopravy vyhodnotilo jako dotaz nad rámec InfZ. Režim InfZ nestanovuje povinnost vytvářet či poskytovat právní výklady, stanoviska a názory povinného subjektu k určité problematice, sdělovat, jaká opatření má v úmyslu učinit v jaké záležitosti a odůvodňovat či dovysvětlovat své současné či budoucí kroky v konkrétní věci. (Takové dotazy můžete úřadům zaslat, ale bez odkazu na informační zákon, standardní cestou). Podstatou informačního zákona je především prosté přeposílání v minulosti již připravených a hotových dokumentů. Povinný subjekt takové dotazy může dle InfZ odmítnout.

Nicméně ve smyslu zásad dobré správy Vám mimo režim informačního zákona k tomuto bodu sdělujeme, že v prvním případě se připravuje  výzva majiteli reklamního zařízení k jeho odstranění. V případě druhého reklamního zařízení nebyly na Ministerstvu dopravy dohledány žádné podklady, proto ministerstvo vyzvalo správce komunikace k doložení karty k tomuto reklamnímu  zařízení a dále postupováno v souladu se zákonem o pozemních komunikacích (tj. zákon č.  13/1997 Sb.).
Informace byla poskytnuta 20.08.2021


Zpět na výpis článků