Reklamní zařízení (RZ) na mostech přes dálnici D 11

Reklamní zařízení (RZ) na mostech přes dálnici D 11
15.07.2021 12:14:47Poskytnuté informace
Reklamní zařízení (RZ) na mostech přes dálnici D 11
 
Žádost:
V žádosti požaduje žadatel po Ministerstvu dopravy informace týkající se reklamních zařízení na dvou mostech přes dálnici D11, konkrétně - cit.:
 „Umístění na přibližně 28 km směr z Hradce Králové do Prahy:
D11-027.2 - most komunikace číslo 334: reklama na okna, dveře (viz obrázek)
D11- přibližně 28 km - most komunikace číslo 3309: reklama na Casino Merkur
 
a. který den bylo těmto stavbám vydáno povolení pro stavbu?
b. který den tato povolení vyprší?
c. pokud stavby nemají platné povolení, jaký další postup vám ukládá zákon?.“
 
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného odboru a sděluje k jednotlivým bodům následující.
 
Ad1) Ministerstvu dopravy není známo platné povolení pro dotčená reklamní zařízení.
Ad2) Viz bod 1.
Ad3) Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvu dopravy není známo žádné povolení pro dotčená reklamní zařízení a ani jejich majitel, učiní v dalších krocích opatření k zjištění skutečného stavu věci, resp. majitele dotčených reklamních zařízení. Na základě výsledných zjištění bude Ministerstvo dopravy postupovat dle § 31 odst. 9 a 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
 
Informace byla poskytnuta 08.07.2021


Zpět na výpis článků