Reklamní zařízení (billboardy)

Reklamní zařízení (billboardy)
Reklamní zařízení  (billboardy)
 
Žádost:
Žadatel po Ministerstvu dopravy požádal poskytnout následující informace – cit.:
 „vůči kolika reklamním zařízením podél komunikací D 52 a  I  52 mezi Brnem a Mikulovem je vedeno řízení o odstranění reklamního zařízení? vůči kolika reklamním zařízením podél komunikací D 52 a  I  52 mezi Brnem a Mikulovem není vedeno řízení o odstranění reklamního zařízení, byť ministerstvo ví o jejich existenci a nesouladu s právním řádem ČR?
  1. vůči kolika reklamním zařízením podél komunikací D 52 a  I  52 mezi Brnem a Mikulovem bylo řízeno odstranění reklamního zařízení a ještě nebylo splněno (odstraněno)?
  2. kdy proběhla poslední rekognoskace trasy komunikací D 52 a  I  52 mezi Brnem a Mikulovem z hlediska prověření legálnosti reklamního zařízení?“
 Dále žadatel sdělil, že netrvá na vyřízení v režimu informačního zákona, požaduje aktuální stav.
 
Odpověď:
K bodu d) Ministerstvo dopravy žadateli sdělilo, že poslední rekognoskace uvedené trasy z hlediska prověření legálnosti reklamního zařízení proběhla v únoru roku 2019 s tím, že tuto rekognoskaci provádělo Ředitelství silnic a dálnic a odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy o tom obdržel informaci dne  04. 03. 2019.
K bodům a až c ministerstvo sděluje, že těmito informacemi  nedisponuje, neboť nevede jednotnou databázi (evidenci) nelegálních reklamních zařízení, ze které by bylo možné jednoduše zjistit (spočítat) požadované údaje.
 
Informace byla poskytnuta 07. 08. 2019

Položek celkem: 0