Rekonstrukce tzv. křižovatky Mileta na silnici I/31 v Hradci Králové

Rekonstrukce tzv. křižovatky Mileta na silnici I/31 v Hradci Králové
Rekonstrukce tzv. křižovatky Mileta na silnici I/31 v Hradci Králové
 
Žádost:
„Kolik prostředků je vyčleněno v rozpočtu na rok 2019 a ve výhledu na další roky na rekonstrukci tzv. křižovatky Mileta na silnici I/31 v Hradci Králové? Kdy je počítáno se zahájením realizace rekonstrukce křižovatky Mileta?“
 
Odpověď:
Hradec Králové, křižovatka Mileta, má v tuto chvíli plánovaný čas zahájení stavby v roce 2022.
Informace o všech realizovaných i plánovaných silničních stavbách v ČR v gesci státu najdete v mapové aplikaci na adrese:
https://www.mdcr.cz/Mapa#/stavby?filters[]=StavbyRealizace&filters[]=StavbyPriprava&page=0.
Rozpočet SFDI na rok 2019 je zveřejněn na webu organizace:
https://www.sfdi.cz/rozpocet/rozpocet-sfdi/
Vzhledem k tomu, že zahájení stavby je plánováno na rok 2022 a výhled rozpočtu SFDI je jen do roku 2021, není v rozpočtu investiční akce zahrnuta.
Informace byla poskytnuta 22. 1. 2019

Položek celkem: 0