Řidičské oprávnění v České republice mezi lety 1989-2018

Řidičské oprávnění v České republice mezi lety 1989-2018
Řidičské oprávnění v České republice mezi lety 1989-2018
 
Žádost:
Žadatel požádal o sdělení počtu držitelů řidičského oprávnění v České republice v každém roce mezi lety 1989-2018, jejich věk a jejich pohlaví s tím, že informace požaduje v členění dle přiložené tabulky


 

Ministerstvo dopravy žadateli na základě stanoviska a podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů v příloze poskytuje tabulku, která obsahuje  požadované informace zpracované provozovatelem systémů CRŘ. Ministerstvo dopravy k poskytnutým údajům doplňuje, že pro generování statistiky byly zadány podmínky – věk osob tak, že jej dosáhly v rozhodném roce a řidičské oprávnění musí být platné alespoň  jeden den v roce a udělené na území České republiky.
 
+ příloha_ tabulka- držitelé RO 1989-2018
Informace byla poskytnuta 22. 07. 2019

Položek celkem: 0