Řidičský průkaz – formát – struktura pro čísla ŘP

Řidičský průkaz – formát – struktura pro čísla ŘP
Řidičský průkaz – formát – struktura pro  čísla  ŘP
 
Žádost:
„Existuje pevný formát struktury pro čísla řidičských průkazů (obdobně jako je tomu např. u IČ)? Pokud ano, jaká jsou pravidla daného formátu?“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě vyjádření věcně příslušného Odboru agend řidičů poskytujeme následující informace.

Číslo řidičského průkazu je tvořeno následujícím způsobem, a to sérií a číslem. Série se vždy skládá ze dvou písmen latinské abecedy a první písmeno je vždy samohláska a dále je uveden šestimístní číselný kód – formát  EA 000000.

Řidičské průkazy jsou označovány v rámci sekvenční vzestupné číselné řady u šestimístného číselného kódu. Číslo řidičského průkazu na rozdíl od IČ není strukturováno.
 
Informace byla poskytnuta 25. 07. 2019
 

 
 

Položek celkem: 0