Řízení o předběžném projednání nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy

Řízení o předběžném projednání nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
Řízení o předběžném projednání nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
 
Žadatel požadoval poskytnutí kopií posledních 20ti „rozhodnutí“, kterými zdejší ministerstvo přiznalo v řízení o předběžném projednání nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím finanční náhradu (v jakékoli výši).

Dne 16. 04. 2019 bylo žadateli poskytnuto dvacet vyjádření k žádostem o náhradu škody, jimiž byl Ministerstvem dopravy přiznán nárok na odškodnění, a to v jejich anonymizované podobě. Osobní údaje jsou na dokumentech anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Ministerstvo dopravy zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Položek celkem: 0