Řízení o zrušení dráhy - Praha-Smíchov, severní nást. (spol. nádr.)

Řízení o zrušení dráhy - Praha-Smíchov, severní nást. (spol. nádr.)
11.02.2022 11:47:11Poskytnuté informace

Žádost:

dne 18. 1. 2022 požádal žadatel o následující informace, cit.:

"I. Žadatel žádá Ministerstvo dopravy o sdělení, zda bylo vydáno jakékoliv rozhodnutí (popř. bylo či je vedeno řízení) ve smyslu § 5 odst. 6 a § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se

a) zrušení dráhy v rámci tzv. společného nádraží Praha – Smíchov (či jakékoliv jeho části); a/nebo

b) zrušení dráhy na trati Praha Smíchov – Beroun os. nádraží v úseku Praha – Smíchov (či jakékoliv části) – 16, 16a, 16b, 18, 18b, 318 – 328 bez trakčního vedení, 12b, 12c, 14, 14a, 14b + trakční vedení.

II. Žadatel s odkazem na § 13 a násl. InfZ tímto Ministerstvo dopravy, jakožto povinný subjekt, žádá o poskytnutí informace týkající se skutečnosti:

1) Zda bylo před Ministerstvem dopravy vedeno řízení týkající se zrušení dráhy v rámci tzv. společného nádraží Praha – Smíchov (či jakékoliv jeho části) a / nebo zrušení dráhy na trati Praha Smíchov – Beroun os. nádraží v úseku Praha – Smíchov (či jakékoliv části).

2) Pokud řízení dle bodu 1) vedeno a již bylo v dané věci Ministerstvem dopravy vydáno rozhodnutí, žádá Žadatel o jeho zaslání.

3) Pokud řízení dle bodu 1) stále probíhá, žádá Žadatel o sdělení spisové značky daného řízení a o sdělení jeho současného stavu."

Odpověď:

Ministerstvo dopravy žádné řízení v této věci nevede ani nevedlo.

Pro úplnost také dodáváme, že v tomto případě ani vést nemohlo. Nedochází totiž ke zrušení
dráhy. Provozování dráhy v úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov, severní nástupiště -
Hostivice totiž zůstává nepřerušeno.

V daném případě se tak jedná pouze o odstranění stavby dráhy podle § 128 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Příslušné řízení by tak
případně vedl speciální stavební úřad ve věcech drah, kterým je Drážní úřad.

Informace byla poskytnuta 27. 1. 2022

 


Zpět na výpis článků