Rozhodnutí MD navazující na rozhodnutí pana ministra z 16.07.2006

Rozhodnutí MD navazující na rozhodnutí pana ministra z 16.07.2006
23.09.2022 13:24:33Poskytnuté informace
Žádost:
„žádám o rozhodnutí Ministerstva dopravy navazující na zrušující rozhodnutí ministra dopravy ze dne 16. 7. 2008, č. j. 34/2003-510-RK/29.
Pro uspokojení žádosti postačí poskytnutí anonymizované (pseudonymizované) verze rozhodnutí.“

Odpověď:
Bylo třeba prohledat archivy příslušných odborů, včetně centrálního archivu ministerstva, neboť se jednalo již o historické dokumenty, staré cca 20 let.

Ministerstvo dopravy po prověření žádosti prostřednictvím věcně příslušných odborů Vám sděluje, že  Odbor vodní plavby reagoval na  výše uvedené rozhodnutí ministra dopravy vydáním nového rozhodnutí, nýbrž výzvou právnímu zástupci žadatele.

Právnímu zástupci účastníka bylo sděleno, že v souladu s prvním názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze je třeba považovat původní průkaz účastníka řízení vydaný v roce 1992 za dosud platný. Povinnost k výměně průkazu stanovená vyhláškou č. 315/2000 sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, se tak na něj přímo nevztahuje.
Ve věci výměny mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla byl právní zástupce vyzván, aby se vyjádřil, zda na své žádosti o výměnu mezinárodního průkazu pro oblast plavby 2.2 trvá, nebo zda tuto žádost považuje za bezpředmětnou, bere ji zpět, čímž by byl dán důvod pro zastavení správního řízení. Písemnost byla dne 24.09.2008 právnímu zástupci žadatele prokazatelně doručena. Písemnou reakci právního zástupce však již ministerstvo neeviduje..

Ministerstvo dopravy současně komunikovalo se Státní plavební správou (dále „SPS“), kterou dopisem č.j. 305/2003-230-NPL/20 ze dne 17.9.2008 informovalo o rozhodnutí ministra dopravy v této věci a následně dne 06.02.2009 bylo SPS dopisem č.j. 305/2003-230-NPL/22 sděleno, že v případech dotazů nebo žádostí směrujících k platnosti mezinárodních průkazu způsobilosti k vedení rekreačních plavidel je SPS vázána právním názorem obsaženým v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12.2006 č.j. 2 As 57/2005-71 a rozhodnutím ministra dopravy č.j. 34/2003-510-RK/29 ze dne 16. 7. 2008 (tedy, že mezinárodní průkazy způsobilosti k vedení rekreačních plavidel, vydávané Státní plavební správou, jsou nedále platné).

Informace byla poskytnuta 19.09.2022

Zpět na výpis článků