Rozhodnutí na jehož základě došlo k náhradě škody

Rozhodnutí na jehož základě došlo k náhradě škody
Žádost:

„…poskytnutí spisové značky (resp. čísla jednacího) rozhodnutí, na jehož základě došlo v roce 2013 k vyplacení částky 79.000,- Kč jakožto náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci nebo nesprávným úředním postupem

 
Odpověď:
Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel Vám sděluji, že uvedená částka byla vyplacena na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2012, sp. zn. 19Co 375/2012 – 77, který její úhradu Ministerstvu dopravy přímo stanovoval. Částka byla po doručení žádosti advokáta obsahující číslo účtu proplacena prostřednictvím ekonomického systému Ministerstva dopravy. Předmětná úhrada poté byla a dosud je evidována pouze pod evidenčním číslem likvidačního formuláře, které je ZO 1300012.  
 
 
 

Položek celkem: 0