Rozhodnutí o kázeňských proviněních

Rozhodnutí o kázeňských proviněních
11.06.2021 13:16:51Poskytnuté informace
Rozhodnutí o kázeňských proviněních
 
 Žádost:
 „poskytnutí anonymizovaných znění 5 chronologicky posledních rozhodnutí o kázeňském provinění státního zaměstnance (§ 88 zákona o státní službě), která byla vydána některým z Vašich služebních orgánů.“
 
 
Odpověď:.
Pro prověření žádosti Vám sdělujeme, že za dobu účinnosti zákona o státní službě bylo takové rozhodnutí vydáno pouze jediné, přičemž jeho anonymizované znění Vám v příloze zasíláme
Osobní údaje účastníků řízení (úředníků Ministerstva dopravy), včetně SPZ předmětného vozidla, jsou v přiložených dokumentech anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vlastnoruční podpisy jsou biometrické údaje, které jsou považovány za údaje osobní, proto jsou též na dokumentech anonymizovány v souladu s výše uvedeným nařízením.
 
Informace byla poskytnuta 25.05.2021


Zpět na výpis článků