Rozhodnutí o přeměně dráhy Praha Malešice - Praha Žižkov na místní dráhu, rozhodnutí o zrušení dráhy

Rozhodnutí o přeměně dráhy Praha Malešice - Praha Žižkov na místní dráhu, rozhodnutí o zrušení dráhy po 1. 1. 2018, aktuálně vedená řízení o zrušení dráhy.
25.05.2022 15:41:38Poskytnuté informace

Žádost:

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 26. 4. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) ve které požádal žadatel o následující informace, cit.:

„[…] rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým byl na místní dráhu přeměněn úsek železniční dráhy z Prahy-Malešic do Prahy-Žižkova, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; všech [pravomocných] rozhodnutí (usnesení) ve věci zrušení železniční dráhy vydaných po 1. 1. 2018, kterými bylo řízení skončeno (i pokud byla řízení ukončena jinak než meritorním rozhodnutím); kolik řízení o zrušení železniční dráhy Ministerstvo dopravy v současnosti vede? K tomu uvést, kdy bylo zahájeno a které trati se týká.“


Odpověď:

Rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým byl na místní dráhu přeměněn úsek železniční dráhy z Prahy-Malešic do Prahy-Žižkova, bylo poskytnuto a je také v příloze.

V případě rozhodnutí (usnesení) ve věci zrušení železniční dráhy, vydaných po 1. 1. 2018, ministerstvo poskytlo celkem 4 dokumenty. Jedná se o rozhodnutí o zrušení části dráhy Rumburk – Rumburk st. hr., rozhodnutí o zrušení části dráhy v úseku Chrást u Plzně (mimo) – Plzeň - Doubravka z důvodu výstavby tunelové přeložky a usnesení o zastavení řízení ve věci zrušení dráhy Velká Kraš – Vidnava a Praha-Malešice - Praha-Žižkov z důvodu zpětvzetí žádostí Správou železnic.

K poslednímu dotazu uvádíme, že v současné době vede naše ministerstvo pouze jedno řízení ve věci návrhu na zrušení části dráhy, a to v úseku Mladotice – Kralovice na trati č. 162, které bylo zahájeno v roce 2019.

Informace byla poskytnuta 10. 5. 2022

 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků