Rozhodnutí o vyvlastnění

Rozhodnutí o vyvlastnění
14.04.2023 12:28:04Poskytnuté informace
Žádost:
„Žádám o označení (uvedení příslušných čísel jednacích) všech rozhodnutí o vyvlastnění (nebo omezení vlastnického práva), která vydalo Ministerstvo dopravy coby odvolací orgán dle zákona o vyvlastnění ve spojení s liniovým zákonem od 1. 8. 2019 do současnosti a která byla současně napadena žalobou, a to ať již žalobou ve správním soudnictví dle soudního řádu správního, nebo žalobou dle části páté o. s. ř., stejně tak jako oběma žalobami zároveň. Rovněž žádám o označení spisových značek, pod kterými jsou daná soudní řízení vedena tak, aby bylo zjevné, jaké rozhodnutí o vyvlastnění bylo takto napadeno.“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy prověřilo Vaší žádost o informace a zjistilo, že od 1. 8. 2019 do současnosti evidujeme 4 správní řízení ve věci vyvlastnění, která byla napadena žalobou. Jedná se o následující č. j. včetně č. j. soudů:
MD-1803/2022-930/5 - 16 A 27/2022-37
19/2020-920-RLS/3    - 30 A 100/2020 
85 MD-16442/2022-930/3 -   30 A 24/2023
MD-36985/2021-930/25   - 30 A 54/2022-112.

Informace byla poskytnuta 7.3. 2023
 

Zpět na výpis článků