Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozi

Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla č. 961
11.01.2019 8:26:07Poskytnuté informace
Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla č. 961

Žádost:
Žadatel požádal o následující informace:
1. O poskytnutí informace, jaké zkoušky a jakým subjektem byly provedeny jako podklad pro vydání „Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla č. 961“ č.j. 3068/03-150 ze dne 4.8.2003 držiteli CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.“.
2. „O poskytnutí informace, jaké dokumenty o posouzení souladu výrobku s legislativou EU, vydané v jiném členském státě EU, byly předloženy jako podklad pro vydání „Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla č. 961“ č.j. 3068/03-150 ze dne 4.8.2003 držiteli CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.“.
3. „O poskytnutí informace, jaké zkoušky a jakým subjektem byly provedeny jako podklad pro vydání „Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla č. 961“ č.j. 701/2015-150-SCH2 ze dne 26.2.2015 držiteli CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
4. „O poskytnutí informace, jaké dokumenty o posouzení souladu výrobku s legislativou EU, vydané v jiném členském státě EU, byly předloženy jako podklad pro vydání „Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla č. 961“ č.j. 701/2015-150-SCH2, ze dne 26.2.2015 držiteli CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.“.
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli sděluje, že před vydáním rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla č. 961“ č.j. 3068/03-150 ze dne 4.8.2003 držiteli CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a vydáním rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla č. 961“ č.j. 701/2015-150-SCH2 ze dne 26.2.2015 držiteli CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. neobdrželo žádné dokumenty o zkouškách či o subjektech takové zkoušky provádějící, které by byly podkladem pro vydání těchto rozhodnutí. Ministerstvo zároveň nemělo (a nemá) k vydaným rozhodnutím k dispozici dokumenty o posouzení souladu výrobků s legislativou EU vydaných v jiném členském státě EU.

Jediným podkladem pro vydání předmětných rozhodnutí o homologaci byl toliko katalog příslušenství „CITROËN C4 Katalog základního příslušenství“, označený číslem TMK 23 01 049 (dále též jen „katalog příslušenství“), tedy vlastní katalog výrobce vozidla. Katalog Vám byl poskytnut k dřívějším žádostem o informace. Deklarací a zároveň podkladem pro Ministerstvo dopravy ČR, že posouzení vlivu montáže daného příslušenství bylo výrobcem provedeno, je zařazení takového příslušenství do oficiálního katalogu originálního příslušenství. Tento katalog, resp. díly v něm uvedené, byly a jsou uváděny na trh v rámci celé EU, a to bez zkoušek v jednotlivých státech. Toto platilo pro předchozí schválení, stejně tak jako pro schválení současné.

 


Zpět na výpis článků