Rozsah řidičského oprávnění skupiny B+E

Rozsah řidičského oprávnění skupiny B+E

Žádost:

Jakou celkovou hmotnost soupravy mohu řídit s řidičským oprávněním B + E?

 

Odpověď:

Rozsah řidičského oprávnění skupiny B+E je stanoven v platném znění § 80a odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, cit.:

       „(1) Do  skupiny

k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,“.

 

Vozidlo zařazené pod písm. f), jak je uvedeno v citovaném znění, je vozidlo, které je o největší povolené hmotnosti nepřevyšující  3 500 kg, tj. vozilo zařazené do skupiny B.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že co se týká řidičského oprávnění je držitel řidičského oprávnění skupiny B+E oprávněn k řízení jízdní soupravy, která je složená z motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, ke kterému je možné připojit přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.

 

Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.

 

Položek celkem: 0