Sankce a kompenzace pro železniční dopravce aj. statistiky

Sankce a kompenzace pro železniční dopravce aj. statistiky
11.03.2022 11:13:07Poskytnuté informace

Žádost & odpověď:

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 14. 2. 2022 žádost, v které požádal žadatel o informace k sankcím pro železniční dopravce, kompenzace, aj. statistiky. Níže uvádíme odpovědi k jednotlivě položeným otázkám:

1. „Výše případných sankcí podle jednotlivých dopravců za neplnění kvalitativních smluvních podmínek u vlaků objednávaných Ministerstvem dopravy za rok 2020, resp. v době platnosti jízdního řádu od 15. prosince 2019 do 12. prosince 2020.“ 

ARRIVA vlaky s.r.o.:
Smluvní sankce/pokuta za neuskutečněné dopravní výkony = 259 800 Kč
Smluvní sankce/pokuta za neplnění kvalitativních standardů = 895 000 Kč
Smluvní pokuty za provozní nepravidelnosti = 1 100 000 Kč

České dráhy, a. s.:
Smluvní sankce/pokuta za neuskutečněné dopravní výkony = 4 540 082 Kč
Smluvní sankce/pokuta za neplnění kvalitativních standardů (po zohlednění rozporů a připomínek) = 225 000 Kč
Smluvní pokuty za provozní nepravidelnosti = 8 222 087 Kč

GW Train Regio a.s.:
Smluvní sankce/pokuta za neuskutečněné dopravní výkony = 0 Kč
Smluvní sankce/pokuta za neplnění kvalitativních standardů = 0 Kč
Smluvní pokuty za provozní nepravidelnosti = 0 Kč

RegioJet a.s.:
Smluvní sankce/pokuta za neuskutečněné dopravní výkony = 8 440 Kč
Smluvní sankce/pokuta za neplnění kvalitativních standardů = 110 000 Kč
Smluvní pokuty za provozní nepravidelnosti = 0 Kč

2. „Výše případných sankcí podle jednotlivých dopravců za neplnění kvalitativních smluvních podmínek u vlaků objednávaných Ministerstvem dopravy za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021.“ 

Vzhledem ke smluvně nastaveným termínům nemáme informace o výši smluvních sankcí doposud k dispozici. Většina uzavřených smluv stanovuje povinnost dopravců zaslat do konce měsíce ledna informace o smluvních ukazatelích. V současnosti probíhá ze strany našeho úřadu vyhodnocování těchto ukazatelů. V této věci lze poskytnout pouze níže uvedené informace. 
 
ARRIVA vlaky s.r.o.:
Smluvní sankce/pokuta za neplnění kvalitativních standardů = 70 000 Kč

České dráhy, a. s.:
Smluvní sankce/pokuta za neplnění kvalitativních standardů v období od 13. 12. 2020 do 30. 10 2021 = 120 000 Kč

GW Train Regio a.s.:
Smluvní sankce/pokuta za neplnění kvalitativních standardů v období od 13. 12. 2020 do 30. 10 2021 = 0 Kč

RegioJet a.s.:
Smluvní sankce/pokuta za neplnění kvalitativních standardů v období od 13. 12. 2020 do 30. 10 2021 = 100 000 Kč

3. „Výše kompenzací či přiznaných náhrad za roky 2020 a 2021 jednotlivým drážním dopravcům v souvislosti s omezeními dopravy a objednávky státu, vyvolanými pandemií virové choroby Covid-19.“ 

Ministerstvo dopravy nemá k dispozici informace o obecně přiznaných náhradách
a kompenzacích (program Antivirus apod.) Nad rámec žádosti v tomto bodu uvádíme následující:
 
Ministerstvo dopravy vypsalo výzvu na poskytnutí účelové dotace, poskytované ex-post, jejímž cílem bylo nahradit dopravcům provozujícím veřejné služby v přepravě cestujících podle § 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů část škody, která jim vznikla v období od 12. března 2020 do 30. června 2020 a to v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 a v souvislosti s navazujícími krizovými opatřeními vlády České republiky, jejichž vyhlášení bylo nezbytné pro omezení dopadů pandemie tohoto onemocnění pro občany v České republice.
 
Na základě těchto výzev byly níže uvedeným dopravcům poskytnuty:

GW Train Regio a.s. - účelová dotace ve výši 1 986 511,98 Kč
ARRIVA vlaky s.r.o. - účelová dotace ve výši 21 167 066 Kč
RegioJet a.s. - účelová dotace ve výši 29 702 951 Kč
České dráhy, a.s. - účelová dotace ve výši 299 366 131,30 Kč.

Dále Ministerstvo dopravy vypsalo dvě výzvy na poskytnutí účelové dotace, poskytované ex post, jejichž cílem bylo nahradit dopravcům pravidelné komerční dopravy část škody, která dopravcům vznikla v období od 12. března 2020 do 30. června 2020 a to v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 a v souvislosti s navazujícími krizovými opatřeními vlády České republiky, jejichž vyhlášení bylo nezbytné pro omezení dopadů pandemie tohoto onemocnění pro občany v České republice.

Na základě těchto výzev byly níže uvedeným dopravcům poskytnuty:

I. výzva:
České dráhy, a.s. - účelová dotace ve výši 132 920 390,95 Kč
Leo Express s.r.o. - účelová dotace ve výši 18 324 907,51 Kč
RegioJet a.s. - účelová dotace ve výši 78 754 701,54 Kč

II. výzva
České dráhy, a.s. - účelová dotace ve výši 125 856 539,04 Kč
Leo Express s.r.o. - účelová dotace ve výši 17 351 058,19 Kč
RegioJet a.s. - účelová dotace ve výši 74 569 402,35 Kč

4. „Zda a kolik evidujete na lince R8 Brno - Bohumín za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky odřeknutých vlaků bez náhrady z důvodů na straně dopravce.“ 

Ministerstvo dopravy eviduje odřeknuté vlaky z důvodu na straně dopravce. V období platnosti jízdního řádu 2020/2021 tj. od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021 se jednalo o 10 případů (984,80 vlkm).
 
5. „Zda a kolik evidujete na lince R8 Brno - Bohumín za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky nahrazených vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy neeviduje v období platnosti jízdního řádu 2020/2021 tj. od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021 nahrazení vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.
 
6. „Zda a kolik evidujete na lince R14A Pardubice - Liberec za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky odřeknutých vlaků bez náhrady z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy uzavřelo dne 11. prosince 2020 Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem. S ohledem na tuto skutečnost neexistence takové linky nemáme k dispozici požadované údaje.
 
Nad rámec žádosti uvádíme, že Ministerstvo dopravy eviduje v relaci Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem odřeknuté vlaky z důvodu na straně dopravce. V období platnosti jízdního řádu 2020/2021 tj. od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021 se jednalo o 17 případů (981,1vlkm).
 
7. „Zda a kolik evidujete na lince R14A Pardubice - Liberec za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky nahrazených vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy uzavřelo dne 11. prosince 2020 Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem. S ohledem na tuto skutečnost neexistence takové linky nemáme k dispozici požadované údaje.
 
Nad rámec žádosti uvádíme, že v relaci Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem neeviduje v období platnosti jízdního řádu 2020/2021 tj. od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021 nahrazení vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.
 
8. „Zda a kolik evidujete na lince R14B Ústí nad Labem - Liberec za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky odřeknutých vlaků bez náhrady z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy uzavřelo dne 11. prosince 2020 Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem. S ohledem na tuto skutečnost neexistence takové linky nemáme k dispozici požadované údaje.
 
9. „Zda a kolik evidujete na lince R14B Ústí nad Labem - Liberec za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky nahrazených vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy uzavřelo dne 11. prosince 2020 Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem. S ohledem na tuto skutečnost neexistence takové linky nemáme k dispozici požadované údaje.
 
10. „Zda a kolik evidujete na lince R21 Praha - Tanvald za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky odřeknutých vlaků bez náhrady z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy eviduje odřeknuté vlaky z důvodu na straně dopravce. V období platnosti jízdního řádu 2020/2021 tj. od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021 se jednalo o 10 případů (460,3 vlkm).
 
11. „Zda a kolik evidujete na lince R21 Praha - Tanvald za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky nahrazených vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy neeviduje v období platnosti jízdního řádu 2020/2021 tj. od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021 nahrazení vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.
 
12. „Zda a kolik evidujete na lince R22 Kolín - Šluknov za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky odřeknutých vlaků bez náhrady z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy nezajišťuje dopravní výkony v úseku Nový Bor – Šluknov. Požadované informace nemá Ministerstvo dopravy k dispozici.
 
Nad rámec žádosti uvádíme, že u dopravních výkonů objednávaných Ministerstvem dopravy tj. v relaci Kolín - Mladá Boleslav - Česká Lípa - Nový Bor eviduje odřeknuté vlaky z důvodu na straně dopravce. V období platnosti jízdního řádu 2020/2021 tj. od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021 se jednalo o 2 případy (147,9 vlkm).
 
13. „Zda a kolik evidujete na lince R22 Kolín - Šluknov za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky nahrazených vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy nezajišťuje dopravní výkony v úseku Nový Bor – Šluknov. Požadované informace nemá Ministerstvo dopravy k dispozici.
 
Nad rámec žádosti uvádíme, že u dopravních výkonů objednávaných Ministerstvem dopravy tj. v relaci Kolín - Mladá Boleslav - Česká Lípa - Nový Bor neeviduje v období platnosti jízdního řádu 2020/2021 tj. od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021 nahrazení vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.
 
14. „Zda a kolik evidujete na lince R24 Praha - Rakovník za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky odřeknutých vlaků bez náhrady z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy eviduje odřeknuté vlaky z důvodu na straně dopravce. V období platnosti jízdního řádu 2020/2021 tj. od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021 se jednalo o 9 případů (143,9 vlkm).
 
15. „Zda a kolik evidujete na lince R24 Praha - Rakovník za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky nahrazených vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy neeviduje v období platnosti jízdního řádu 2020/2021 tj. od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021 nahrazení vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.
 
16. „Zda a kolik evidujete na lince R26 Praha - České Budějovice za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky odřeknutých vlaků bez náhrady z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy eviduje odřeknuté vlaky z důvodu na straně dopravce. V období platnosti jízdního řádu 2020/2021 tj. od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021 se jednalo o 6 případů (325,3 vlkm).
 
17. „Zda a kolik evidujete na lince R26 Praha - České Budějovice za rok 2021, resp. v době platnosti jízdního řádu od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, byť jen v části linky nahrazených vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.“
 
Ministerstvo dopravy neeviduje v období platnosti jízdního řádu 2020/2021 tj. od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021 nahrazení vlaků náhradní autobusovou dopravou z důvodů na straně dopravce.

Informace byla poskytnuta 24. 2. 2022


 Zpět na výpis článků