Sběr údajů z technických prohlídek vozidel

Sběr údajů z technických prohlídek vozidel
Sběr údajů z technických prohlídek vozidel
Žádost:
Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu (sběr údajů z technických prohlídek vozidel), který je specifikován ve směrnici "Směrnice Evropského parlamentu a Rady2014/47/EU – o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES (Text s významem pro EHP), článek  20
Odpověď:
Dne 04. 04. 2019 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Položek celkem: 0