Schvalovací doložky Ministerstva dopravy k záměrům projektů investičních/neinvestičních akcí.  

Schvalovací doložky Ministerstva dopravy k záměrům projektů investičních/neinvestičních akcí.  
30.07.2021 9:03:42Poskytnuté informace
Schvalovací doložky Ministerstva dopravy k záměrům projektů investičních/neinvestičních akcí.
 
Žadatel požádal o:
žádám Schvalovací doložky Ministerstva dopravy k záměrům projektů investičních/neinvestičních akcí (silnice, železnice, vodní cesty) které v uplynulých šesti měsících prošly schválením Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Například ve formě seznamu projektů investičních/neinvestičních akcí (silnice, železnice, vodní cesty) které v uplynulých šesti měsících prošly schválením Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR a dalších údajů, které k těmto případům existují a jsou stažitelné z elektronického informačního systému Ministerstva dopravy ČR.“
 
Dne 23.07.2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 


Zpět na výpis článků