Schvalovací doložky Ministerstva dopravy k záměrům projektů investičních/neinvestičních akcí,

Schvalovací doložky Ministerstva dopravy k záměrům projektů investičních/neinvestičních akcí,
Schvalovací doložky Ministerstva dopravy k záměrům projektů investičních/neinvestičních akcí,
 
Žadatel požádal o:
Schvalovací doložky Ministerstva dopravy k záměrům projektů investičních/neinvestičních akcí, které v uplynulých šesti měsících prošly schválením Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR.“.
 
Dne 20. 2. 2017 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 

Položek celkem: 0