Schvalovací působnost

Schvalovací působnost
14.04.2023 12:22:22Poskytnuté informace
Žádost:
„1. Došlo ze strany Ministerstva dopravy, jako zřizovatele státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic, k vyhrazení schvalovací působnosti ve smyslu § 22 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, k následujícím pozemkům:

a) Pozemek parc. č. 962/9, Katastrální území Husovice, obec Brno, okres Brno-město,
b) Pozemek parc. č. 965/2, Katastrální území Husovice, obec Brno, okres Brno-město,
c) Pozemek parc. č. 966/1, Katastrální území Husovice, obec Brno, okres Brno-město,
d) Pozemek parc. č. 966/3, Katastrální území Husovice, obec Brno, okres Brno-město,
a to v době před směnou výše uvedených pozemků se Statutárním městem Brnem, IČO: 449 92 785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno?“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy prověřilo Vaší žádost a uvádíme, že k pozemkům, které uvádíte v žádosti, k žádnému vyhrazení dle výše citovaného zákona ze strany Ministerstva dopravy nedošlo.

Informace byla poskytnuta 28.2. 2023
 

Zpět na výpis článků