Sdělení o schválení záměru projektu - stavbu „I/13 Krásná Studánka – Dětřichov“

Sdělení o schválení záměru projektu - stavbu „I/13 Krásná Studánka – Dětřichov“
Sdělení o schválení záměru projektu - stavbu „I/13 Krásná Studánka – Dětřichov“
 
Žádost:
Žadatel požádal Ministerstvo dopravy o poskytnutí dokumentu  „sdělení o schválení záměru projektu MDČR schvalovací doložkou ze dne 30. 11. 2018 ve vybrané variantě s navrhovanými parametry se schváleným investičním nákladem v rozpočtu SFDI“.
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu sděluje žadateli  následující.
Jak vyplývá až z přiloženého dopisu ŘSD ČR zn. 381/19/36100 ze dne 29. 01. 2019, jedná se o stavbu „I/13 Krásná Studánka – Dětřichov“.
Ministerstvo dopravy poskytuje požadovanou schvalovací doložku, která je přílohou průvodního dopisu Ministerstva dopravy č. j. 880/2018-910-IPK/2 ze dne 30. 11. 2018 ve věci schválení záměru projektu investiční akce „I/13 Krásná Studánka – Dětřichov“.
Osobní údaje úředníků Ministerstva dopravy v přiložených dokumentech jsou anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vlastnoruční podpisy jsou biometrické údaje, které jsou považovány za údaje osobní, takže jsou též na dokumentech anonymizovány v souladu s výše uvedeným nařízením.
 
Příloha
A - dopis č. j. 880/2018-910-IPK/2 ze dne 30. 11. 2018
 
 

Položek celkem: 0