Seznam jednání o územním plánu hl. m. Prahy (metropolitní plán) + zápisy

Seznam jednání o územním plánu hl. m. Prahy (metropolitní plán) + zápisy
28.06.2022 11:27:54Poskytnuté informace

Žádost:

Dne 19. 5. 2022 požádal žadatel o následující informace, cit.:

„[…] seznam jednání s MD o návrhu územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území od společného jednání (dne 27. 6. 2018) dosud; zápisy z výše uvedených jednání včetně všech příloh.“

Odpověď:

Mezi hlavním městem Prahou a naším resortem proběhla dvě jednání o metropolitním plánu, a to 23. 4. 2019
a 3. 6. 2019. Záznamy z těchto dohadovacích jednání poskytujeme v příloze.

Osobní údaje jsou v přiložených dokumentech anonymizovány v souladu s GDPR.

Informace byla poskytnuta 13. 6. 2022
 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků