Seznam poradců

Seznam poradců
24.03.2022 15:35:24Poskytnuté informace
Seznam poradců
 
Žádost o poskytnutí:
 
 „seznamu poradců současného ministra dopravy a to ve formátu:  Jméno poradce – zaměření – počátek spolupráce – výše honoráře – smluvní vztah (HPP, externě...)“
 
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na svých webových stránkách na základě Rezortního interního protikorupčního programu ministerstva zveřejňuje vždy do 15. února a do 15. srpna příslušného kalendářního roku přehled všech poradců (tj. fyzických a právnických osob, včetně advokátů a advokátních kanceláří), poradních orgánů a jejich členů, jejichž služeb využívalo za předchozí pololetí. V souladu se zněním § 6 odst. 1 InfZ  Vás odkazujeme na již zveřejněné informace (Viz Ministerstvo dopravy ČR - Ministerstvo (mdcr.cz); dole.) Údaje za 1. pololetí 2022 budou publikovány do 15. srpna 2022, přičemž ministerstvo nemá povinnost tuto informaci zpracovávat dříve – mimo zákonem dané termíny – a to ani na žádost dle InfZ.
 
Přehled poradců, poradních orgánů a jejich členů, jejichž činnost je financována z veřejných prostředků, za druhé pololetí roku 2021 můžete nalézt zde.
 
Přehled poradců, poradních orgánů a jejich členů, jejichž činnost není financována z veřejných prostředků, za druhé pololetí roku 2021 můžete nalézt zde
 
Informace byla poskytnuta 17.03.2022


Zpět na výpis článků