Seznam silnic III. třídy v České republice

Seznam silnic III. třídy v České republice
08.08.2022 12:19:03Poskytnuté informace
Seznam silnic III. třídy v České republice
 
 
Žádost:
„žádám o seznam silnic III. třídy v České republice.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného Odboru liniových staveb a  silničního správního úřadu.
 
Délky dálnic a silnic I. – III. třídy byly od roku 2016 k datu kybernetického útoku na Ředitelství silnic a dálnic ČR (17. 5. 2022) dostupné online prostřednictvím webových aplikací Geoportál ŘSD (geoportal.rsd.cz), a to ve Vámi požadovaném členění.
 
Vzhledem k stále přetrvávajícím následkům útoku však portál není dostupný v rozsahu původních funkcionalit. Z toho důvodu Vám zasíláme ta data k silnicím III. tříd, kterými naše ministerstvo disponuje. Informace zasíláme ve dvou xlsx tabulkách.
 
První tabulka (2 sešity) obsahuje seznam silnic III. třídy vč. údajů o celkové délce a délkách napříč jednotlivými kraji, z druhé pak lze vyčíst délky silnic III. třídy v jednotlivých okresech. Data vychází z údajů Odboru silniční databanky a NDIC Ředitelství silnic a dálnic ČR.
V případě dalších dotazů k tématu specifikace těchto silnic se prosím obracejte přímo na Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je pověřeno výkonem správcovských funkcí v oblasti, jež sledujete, a dle informačního zákona je samostatným povinným subjektem pro vyřizování žádostí.
 
 
Informace poskytnuta 20.07.2022
 
2x tabulka
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků