Seznam úhrad, objednávky

Seznam úhrad, objednávky
25.03.2021 9:22:32Poskytnuté informace
Seznam úhrad, objednávky
 
Žádost:
 
Žadatel požádal o:
 
„1. Seznam úhrad a příslušné objednávky s dodavatelem XXXXXXX, IČ: XXXXXXXXX, jako fyzická osoba podnikající, příp. jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm: XXXXXXXXXX, za sledované období 2011 - 2020;
2. Seznam úhrad a příslušné objednávky s dodavatelem SAARLAND s.r.o., IČ: 27095347, za sledované období 2011 – 2020“.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného odboru a sdělilo žadateli, že v informačním a účetním systému (IMIS) ministerstva  specifikovaní dodavatelé nejsou vůbec evidováni, tzn., že s nimi nejsou uzavřené ani objednávky, ani ministerstvem prováděny úhrady.
 
Informace byla poskytnuta 27. 1. 2021


Zpět na výpis článků