Silnice 1. třídy - rozšíření zpoplatnění pro kamiony a nákladní vozy

Silnice 1. třídy - rozšíření zpoplatnění pro kamiony a nákladní vozy
Silnice 1. třídy  - rozšíření zpoplatnění pro kamiony a nákladní vozy
Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k posouzení možností rozšíření výkonového zpoplatnění na nově vybraných úsecích silnic I. třídy.

Dne 14. 08. 2019 byla žadateli požadovaná informace/analýza  poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Položek celkem: 0