Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru
 
Žádost:.
Žadatel požádal o vysvětlení, jakými právními úvahami bylo vedeno ministerstvo, jestliže dalo odvolanému ministrovi dopravy výpověď, čím, jakým postupem pan ex ministr tento postup  úřadu vyvolal, a zároveň požádal o kopii této výpovědi s anonymizováním osobních údajů.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru personálního, poskytlo žadateli následující informace.

K prvé části žádosti, ve které  požaduje vysvětlení, jakými právními úvahami bylo ministerstvo vedeno při podání výpovědi, odkazujme žadatele v souladu s § 3 odst. 3 InfZ  a § 6 InfZ na již zveřejněná vyjádření na webu Ministerstva dopravy: https://www.mdcr.cz/Media/Na-pravou-miru/Vyjadreni-k-narokum-spojenym-s-ukoncenim-funkce-mi a také na vyjádření médiím, které je obsaženo např. na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kremlik-vypoved-ministerstvo-dopravy.A200207_165537_domaci_remy,
K druhé části žádosti, ve které žadatel  požaduje kopii předmětné výpovědi, ministerstvo zaslalo žadateli požadovaný dokument v anonymizované podobě.
 
Závěrem Ministerstvo dopravy doplňuje, že vzhledem k vyřešení celé záležitosti je již dokument bezpředmětný.
Informace byla poskytnuta 5. 3. 2020
 

Položek celkem: 0