Složení a výčet práv a povinností CK MD

Složení a výčet práv a povinností CK MD

Úloha, složení a činnost Centrální komise Ministerstva dopravy je stanovena a popsána v rámci vnitrorezortního předpisu ministerstva – Směrnice č. V-2/2012, změna č. 4 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, a to v části VII. Předmětná směrnice je veřejně přístupná na webových stránkách ministerstva (viz: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-(1)/Vnitrorezortni-predpisy

Níže uvádíme funkční složení Centrální komise Ministerstva dopravy dle aktuálně platné organizační struktury ministerstva, k němuž je možné si dohledat na webových stránkách ministerstva veřejně přístupné informace o jednotlivých členech (https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstvahttps://www.sfdi.cz/zakladni-informace/kontakty-a-organy-fondu/):

předsedající komisi: náměstek pro řízení Sekce 1. náměstka,

náměstek pro řízení Sekce dopravní,

náměstek pro řízení Sekce legislativně právní

ředitel odboru strategie MD,

ředitel odboru infrastruktury a územního plánu MD,

ředitel odboru pozemních komunikací MD,

ředitel odboru drážní a vodní dopravy MD,

ředitel odboru fondů EU MD,

ředitel odboru ITS, kosmických aktivit a VaVaI MD

ředitel SFDI  (viz https://www.sfdi.cz/zakladni-informace/kontakty-a-organy-fondu/)

Ministerstvo k tomu doplňuje, že náměstek pro řízení Sekce legislativně právní a ředitel odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy nedali souhlas s uveřejněním svých životopisů.

Položek celkem: 0