Složení výběrových komisí

Složení výběrových komisí
Žádost:
1)   Složení všech výběrových komisí jmenovaných dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, za účelem výběrových řízení dle přechodných ustanovení § 186 až § 188 v rezortu Ministerstva dopravy v rozsahu jméno a příjmení předsedy výběrové komise, jeho pracovní (služební) zařazení, jméno a příjmení dalších členů výběrové komise, jejich pracovní (služební) zařazení, datum jmenování a kdo komise jmenoval, a to jednotlivě pro všechna následující místa představených:
a)   vedoucí služebních úřadů
b)   státní tajemník
c)   náměstci ministra dopravy
d)   ředitelé odborů
2)   Složení všech výběrových komisí jmenovaných dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, za účelem výběrových řízení následujících po realizaci výběrových řízení dle přechodných ustanovení § 186 až § 188 v rezortu Ministerstva dopravy v rozsahu jméno a příjmení předsedy výběrové komise, jeho pracovní (služební) zařazení,
jméno a příjmení dalších členů výběrové komise, jejich pracovní (služební) zařazení, datum jmenování a kdo komise jmenoval, a to jednotlivě pro všechna následující místa představených:
a)   vedoucí služebních úřadů
b)   státní tajemník
c)   náměstci ministra dopravy
d)   ředitelé odborů
3)   V jednotlivých měsících po sobě od srpna 2019 až po leden 2020 celkový počet:
a)   provedených kontrol u vlaků objednávaných Ministerstvem dopravy,
b)   zjištěných závad a
c)   počet osob s pověřením k provádění těchto kontrol. …“
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli plně vyhovělo a informace na základě podkladů věcně příslušných Odborů personálního a veřejné dopravy  poskytlo dne 3. 8. 2018. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci). 
 
 

Položek celkem: 0