Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru
21.09.2018 12:43:30Poskytnuté informace
 
1.                  Rád bych se zeptal, zda má Česká republika v souladu se směrnicí v českých právních předpisech zakotvenu některou z výjimek ze zásad zpoplatnění dle čl. 32 směrnice a pokud ano, ve kterém paragrafu a předpise jsou případně zakotveny
2.                  Dále bych rád věděl, zda jsou v Českém právním řádu zavedeny možnosti poskytnutí slevy dle čl. 33 směrnice a kompenzace dle čl. 34 směrnice a pokud ano, ve kterém paragrafu a předpisu jsou tyto možnosti zakotveny.
3.                  Závěrem by mne zajímalo, zda je v České republice zaveden systém odměňování výkonu dle čl. 35 směrnice a pokud ano, ve kterém paragrafu a předpisu je stanoven a kde je případně specifikován.“
K bodům č. 1. a 2. Vaší žádosti Vám sdělujeme, že čl. 32, 33 a 34 výše uvedené směrnice jsou ustanoveními fakultativními a Česká republika při transpozici směrnice do českého právního řádu obsažených možností nevyužila.
 
Ke třetímu bodu žádosti Vám sdělujeme, že čl. 35 odst. 1 směrnice není oprotivýše uvedeným ustanovením fakultativním, a proto byl odpovídajícím způsobem začleněn do českého právního řádu, a to především prostřednictvím ustanovení § 23 odst. 4 a § 33 odst. 3 písm. k) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
 
 

Zpět na výpis článků