Smlouva mezi ČD a Magistrátem hl. m. Prahy k parc. č. 475/1 (Praha)

Smlouva mezi ČD a Magistrátem hl. m. Prahy k parc. č. 475/1 (Praha)
21.05.2021 13:54:07Poskytnuté informace


Žádost:

Źadatel požádal o informaci „zda existuje záznam o konkludentně uzavřené smlouvy mezi zástupci Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva dopravy ČR jako vlastníka Českých drah a.s. týkající se pozemku vedeném v katastru nemovitostí obce Praha, katastrální území Holešovice, parcelní číslo 475/1.“

Odpověď:

Ministerstvo dopravy žádným takovým záznamem ze své úrovně nedisponuje.
Informace byla poskytnuta 17. 5. 2021

Zpět na výpis článků