Smlouvy, faktury, jednání s AK CCS

Smlouvy, faktury, jednání s AK CCS
Smlouvy, faktury, jednání

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k uzavřeným smlouvám, fakturám, jednáním atd. mezi Ministerstvem dopravy, ministrem dopravy a AK CCS.
Dne 14. 4. 2020 byly žadateli požadované informace částečně  poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 
 

Položek celkem: 0