Soudní rozhodnutí o správních žalobách proti nezákonnému rozhodnutí v rámci odvolacího řízení proti

Soudní rozhodnutí o správních žalobách proti nezákonnému rozhodnutí v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví
23.12.2021 10:44:00Poskytnuté informace
Soudní rozhodnutí o správních žalobách proti nezákonnému rozhodnutí v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví
 
Žádost:
Žadatel žádá po  Ministerstvu dopravy poskytnutí – cit.:
„anonymizovaných soudních meritorních rozhodnutí vydaných za poslední 3 roky (dle data vydání rozhodnutí), kterými bylo rozhodnuto o správních žalobách proti nezákonnému rozhodnutí výše nadepsaného správního orgánu vydaného v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví, se sídlem K letišti 1149/23, PSČ: 160 08, Praha 6, jakožto orgánu prvního stupně.“

Ministerstvo dopravy na základě podkladů od věcně příslušného Odboru civilního letectví poskytuje anonymizovaná 3 rozhodnutí, kterými ministerstvo disponuje, a to:
1. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 11 A 51/2016-123, ze dne 25.09.2018
2. Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 A 130/2016- 37, ze dne 20.04.2020
3. Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 10A 160/2014 - 43-47, ze dne 11.03.2019, které nabylo právní moci dne 12.03.2019 a vykonatelnosti dne 13.04. 2019.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že totožný text s originálem (s možnou odlišností v rozsahu provedené anonymizace z důvodu vývoje judikatury a nařízení GDPR v oblasti ochrany osobních údajů) výše uvedených rozhodnutí je uveřejněn v automatizovaném systému pro práci s právními informacemi ASPI a na  webových stránkách Nejvyššího správního soudu: www.nssoud.cz.
 
Příloha 3 rozhodnutí
 
Informace byla poskytnuta 25.11.2021


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků