Soupis členů Centrální komise Ministerstva dopravy

Soupis členů Centrální komise Ministerstva dopravy
11.02.2022 11:23:43Poskytnuté informace

Žádost:

dne 20. 1. 2022  požádal žadatel o následující informace, cit.:

„[…] žádám o soupis členů, kteří jsou členy Centrální komise Ministerstva dopravy (CK MD) a mají hlasovací právo. Pokud by nebylo možné poskytnout přímo jejich jména, stačí i pozice - např. ředitel odboru strategie MD atd. Mohou být jejími členy (i s hlasovacím právem) i přizvaní hosté, kteří se jednání mohou zúčastnit nepravidelně?“

Odpověď:

Požadované informace jsou uvedeny ve Směrnici V-2/2012, změna č. 5 „Směrnice upravující postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“ v části VII. CENTRÁLNÍ KOMISE MINISTERSTVA DOPRAVY, čl. 11 – Úloha a složení Centrální komise (str. 21 - 22).

Tato směrnice je včetně příloh pro investory zveřejněna na našich webových stránkách.

Informace byla poskytnuta 27. 1. 2022.

 


Zpět na výpis článků