Spisový řád MD

Spisový řád MD
13.05.2022 9:05:08Poskytnuté informace
Spisový řád MD
 
Žádost:
 Žadatel požádal o „poskytnutí elektronické kopie platného spisového řádu Ministerstva dopravy.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo, a na základě vyjádření a podkladů věcně  příslušného odboru, Vám sděluje následující.

Požadovaná elektronická kopie spisového řádu Ministerstva dopravy je vnitřním/interním předpisem.  Řád č.6/2020, Spisový řád Ministerstva dopravy, upravuje výkon spisové služby podle zákona  č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Tento vnitřní předpis upravuje výhradně postupy uvnitř úřadu. Jediné, co určitým způsobem zasahuje k veřejnosti je Příloha č. 1 Řádu č. 6/2020, která uvádí přípustné formáty dodávané do datové schránky. Kopii této části spisového řádu Vám v příloze poskytujeme.
 
Informace byla poskytnuta 25.04.2022
 
Příloha č. 1


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků