Spojitelnost souprav, největší povolená hmotnost jízdní soupravy

Spojitelnost souprav, největší povolená hmotnost jízdní soupravy
Spojitelnost souprav, největší povolená hmotnost jízdní soupravy
 
Žádost:
„Mám řidičské oprávnění skupiny B + E. Kupuji dodávkový tahač o celkové nosností 3.5 tuny. Pohotovostní je 2.090 kg. Nosnost spojovacího zařízení je 6.910 kg. Návěs jaké celkové hmotnosti mohu připojit a jaká bude užitná hmotnost např. u návěsu který má pohotovostní hmotnost 2.500 kg.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy nejprve žadatele upozornilo na skutečnost, že  jeho podání bylo vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování informací o správném postupu v konkrétní životní situaci a výklad právních norem.

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží naše ministerstvo přistupovat vstřícně a v rámci dobré správy, sdělujeme žadateli na základě  vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel, odd. schvalování vozidel,  následující vysvětlení.
 
Spojitelnost souprav řeší §3 a §4 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, kterou přikládáme. Ministerstvo dopravy vydalo informaci „Určení největší povolené hmotnosti jízdní soupravy“ https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-(1)/Poskytnute-informace/Urceni-nejvetsi-povolene-hmotnosti-jizdni-soupravy.  Zde lze nalézt vymezení pojmu „největší povolená hmotnost jízdní soupravy“, případně vysvětlení, co tento pojem znamená a jak lze největší povolenou hmotnost jízdní soupravy zjistit, určit, či vypočítat.
 
Výpočet dle zadání žadatele bohužel nelze provést, a to  mj. i proto, že nosnost spojovacího zařízení je 6.910 kg není jednoznačný zákonný pojem, který by umožnil přiřadit údaj ke způsobu výpočtu.
 
Informace byla poskytnuta 5. 9. 2019
Příloha – vyhláška 209/2018

Položek celkem: 0