Správní řízení

Správní řízení
Správní řízení
Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k jeho správnímu řízení vedenému Odborem pozemních komunikací.
Dne 22. 8. 2019 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 
 

Položek celkem: 0