Stanoviska MD

Stanoviska MD

Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru pozemních komunikací Vám tímto v příloze předávám kopie požadovaných dokumentů.

 

Obsažené osobní údaje jsou anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Položek celkem: 0