Stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 20. 8. 2014, č. j. 55/2014-190-STPSP/2

Stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 20. 8. 2014, č. j. 55/2014-190-STPSP/2
Žádost o:
"... poskytnutí stanoviska Ministerstva dopravy ze dne 20. 8. 2014, č. j. 55/2014-190-STPSP/2.“

Požadované stanovisko č. j. 55/2014-190-STPSP/2, bylo žadateli poskytnuto dne 23.3.2017.

Stáhněte si: