Stanovisko ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů z Centrálního registru řidičů

Stanovisko ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů z Centrálního registru řidičů
05.03.2022 8:54:43Poskytnuté informace

Žádost:

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 9. 2. 2022 podání, jehož obsahem bylo následující sdělení a žádost, cit.:

„V rámci plnění Akčního plánu Národní strategie BESIP 2021-2022 je Česká kancelář pojistitelů nositelem úkolu ‚Ověřit, zda a do jaké míry přestupková historie řidiče zvyšuje riziko nehodovosti (škodních událostí)‘, a to ve spolupráci s mj. Ministerstvem dopravy.

Cílem tohoto statistického šetření je ověření vzájemné vazby minulé přestupkové historie a škodních událostí, tedy zda deliktní chování řidiče ovlivňuje skutečnou rizikovost klienta.

[...] V návaznosti na to se Ministerstvo dopravy obrátilo se žádostí o stanovisko ohledně datové výměny související s prověřováním vlivu minulé přestupkové historie na skutečnou rizikovost klienta na Úřad pro ochranu osobních údajů.

[...] žádáme o poskytnutí dotazu, kterým jste Úřadu pro ochranu osobních údajů požádali o výše uvedené stanovisko a současně také předmětné stanovisko.“

Odpověď:

Požadované dokumenty jsou uvedeny v příloze. Informace byla poskytnuta 18. 2. 2022.

 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků