Stanovisko k pivním kolo-barům

Stanovisko k pivním kolo-barům

Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru agend řidičů Vám v příloze předávám požadovaný dokument.

Obsažené osobní údaje v přiloženém dokumentu jsou anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Položek celkem: 0