Statistické údaje – registrované osobní vozidla

Statistické údaje – registrované osobní vozidla
Statistické údaje – registrované osobní vozidla
 
Žádost:
žadatelka požádala o získání statistických údajů pro účely zpracování diplomové práce, která se zabývá silniční daní, konkrétně o – cit.:
 
statistiku registrovaných osobních vozidel za určité časové období (pokud možno co nejaktuálnější - např. za I. pol. 2019 nebo za celý rok 2018) a u každého registrovaného vozidla informaci o zdvihovém objemu motoru.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením § 6 InfZ žadatelce sděluje, že souhrnné informace o počtu registrovaných osobních vozidel lze najít v Ročenkách dopravy  https://www.sydos.cz/ ,  v kapitole 3  https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2018/rocenka/htm_cz/cz18_420300.html. Pokud potřebuje starší údaje,  lze je dohledat ve Statistických ročenkách ČR, vydávaných Českým statistickým úřadem (https://www.czso.cz/csu/czso/rocenky_souhrn).
 
Dále na webu Ministerstva dopravy jsou zveřejněny statistiky celkového počtu evidovaných vozidel, které obsahují i zdvihový objem: https://www.mdcr.cz/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Statistika-I-pol-2019-(k-30-06-2019)
 
Pokud zveřejněné statistiky neodpovídají potřebám žadatelky, je nezbytné přesně specifikovat zadání výdeje. Pro zpracování výdeje je však nutné konstatovat, že výdej nemůže být z důvodu technické správy systému zpracován zpětně k dřívějším datům, tedy do minulosti. Lze jej zpracovat pouze k aktuálnímu datu.
 
Informace byla poskytnuta 4. 11. 2019

Položek celkem: 0